Symposium – Teaching and learning diasporic languages in post-pandemic era

Lyon, AILAn 20. maailmankonferenssi

MIGDIA-hanke järjesti soveltavan kielentutkimuksen AILA 2023 -maailmankonferenssin (17. – 21.7.2023) yhteydessä Lyonissa symposiumin diasporisten kielten opettamisesta ja oppimisesta.

Soveltavan kielentutkimuksen maailmankonferenssissa toteutettu symposium 71 Teaching and learning diasporic languages in post-pandemic era keskittyi diasporakielten opettamiseen ja oppimiseen. Diasporakielillä viittaamme kieliin, joita puhutaan hajallaan, perinteisten maantieteellisten puhuja-alueidensa ulkopuolella – joko vapaaehtoisen tai pakotetun maahanmuuton vuoksi. Symposiumin fokus oli äidinkielen ja perintökielen opettamisessa ja sellaisissa lähestymistavoissa, jotka hyödyntävät monikielisyyden pedagogiikkaa joko yleisopetuksen yhteydessä tai pakolaisopetuksessa. 

Symposiumi toteutui maailmankonferenssin päätöspäivänä, perjantaina 21. heinäkuuta. Mukana oli neljä esitelmää:

  • Maija Yli-Jokipii, Tampereen yliopisto: Multilingual learners mother tongue teachers` competences for culturally and linguistically responsive teaching   
  • Irina Piippo & Mikko Lehikoinen & Maria Ahlholm Helsingin yliopisto: Navigating multidialectalism and plurilingualism in classrooms of mother tongue instruction in Arabic 
  • Jonas Yassin Iversen, Inland Norway University: Subject positions in Arabic and Sámi language teaching in Norway
  • Yin Yu & Nanfei Wang, Family language policy and the design of homescape in transnational families: initiating children’s Chinese literacy development

Yleisöä oli paikalla mukavasti, lukuisista rinnakkaistapahtumista huolimatta. Erityisen aktiivista keskustelua käytiin pohjoismaisten kollegoiden kanssa. Mukavan pisteen i:n symposiumpäivän päälle loi yhteinen ja epämuodollinen verkostoillallinen esitelmänpitäjien kanssa.