Lähi-itä globaalissa poliittisessa taloudessa: tapaus Libanon -opiskelijakurssi

Beirut, Libanon

Lähi-itä globaalissa poliittisessa taloudessa: tapaus Libanon, oli Taavi Sundellin vetämä kurssi, jonka toteutti Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Kurssi oli suunnattu etenkin Lähi-idän tutkimuksen, maailmanpolitiikan ja lähialojen opiskelijoille.

Vuotta 2019 leimasivat Lähi-idässä protestit vallitsevia taloudellisia oloja vastaan. Libanonissa tyytymättömyys johti lokakuussa kansannousuun, joka kyseenalaisti sen poliittis-taloudellisen järjestelmän, jolla maata on hallittu sisällissodan päättymisestä vuonna 1990. Sittemmin Libanon on ajautunut yhä syvemmälle talouskriisiin, jota Maailmanpankki on kuvannut yhdeksi vakavimmista koko maailmassa sitten vuoden 1850.

Kurssilla pureuduttiin Libanonin poliittis-taloudellisen järjestelmän eri aspekteihin ja avattiin siitä käsin laajempia alueellisia kehityskulkuja, sekä miten, miksi ja minkälaisin seurauksin Libanon ja Lähi-itä ovat asettuneet globaalin talouden rakenteisiin. Kurssilla käsiteltäviä teemoja olivat mm. kansainvälisen avun, diasporan, pankkien ja keskuspankin rooli Libanonin taloudessa; luonnonvarat; koulutus, työmarkkinat ja siirtolaisuus; sekä kansainväliset ja ylikansalliset vallan muodot ja toimijat.  

Aiheeseen perehdyttiin Libanonissa paikallisten vierailevien luennoitsijoiden johdatuksella, sekä tutustumiskäynneillä tutkimuslaitoksiin ja kansalaisjärjestöihin.

Kurssille osallistui 10 opiskelijaa suomalaisista yliopistoista.