Love, marriage and dating in the Arab world -verkkokurssi

Sandra Nasser El-Dine toteutti Suomen Lähi-idän instituutissa (FIME) verkkokurssin Love, Marriage and Dating in the Arab World. Anthropological Perspectives on Contemporary Practices

Kurssin aiheena oli rakkauden, avioliiton ja seurustelun antropologinen tutkimus Lähi-idässä. Sen tavoitteena oli esitellä etnografiseen tutkimukseen perustuva läpileikkaus seurustelukäytäntöjen ja avioelämän moninaisuudesta eripuolilla nyky-Lähi-itää, sekä tarjota välineitä arvioida erilaisia viitekehyksiä tarkastella aihepiiriä. Kurssilla vieraili yhteensä kahdeksan antropologia eri eurooppalaisista yliopistoista luennoimassa tutkimusaiheistaan, luoden näköaloja arkeen eri puolilla Lähi-itää. Luennot käsittelivät muun muassa perhelain kehityskulkuja Egyptissä, LGBTQ-suhteita Libanonissa ja kurdien transnationaaleja avioliittokäytäntöjä. Kurssilla tarkasteltiin myös myös kulttuurisidonnaisia käsityksiä läheisyydestä, kuten tunteiden ja materiaalisten ulottuvuuksien limittymistä. Osallistujina oli yhteisiä kiinnostuksen kohteita jakavia perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita useista Suomen yliopistoista, ja se tarjosikin heille hienon tilaisuuden verkostoitua.