Julkaisut

Sotaa Gazan varjossa: Israel, Hizbullah ja Libanon

Taavi Sundellin katsaus Gazan sodan aiheuttamiin jännitteisiin Israelin ja Libanonin suhteissa esittelee näistä jo aiheutuneita seurauksia etenkin Libanonin puolella rajaa, pohtii konfliktin laajenemisen mahdollisuutta, sekä taustoittaa tilannetta Libanonissa suhteessa maan hallinnon rajattuun kapasiteettiin niin historiallisesti, kuin viime vuosien poikkeuksellisen vakavan talouskriisin seurauksena.

Lue lisää

Korkeakoulutuksen taloudelliset perustat ja päämäärät: kapitalismi ja kontingenssi akateemisten maailmojen rakentumisessa

Taavi Sundellin väitöstilaisuudessaan 4.3.2023 esittämässä lectio praecursoriassa peräänkuulutetaan taloudellisten ja akateemisten maailmojen moninaisuuden huomioimista yliopistojen ja talouden välisiä suhteita koskevassa keskustelussa. Taloudellistavat puheenvuorot ja politiikat kaventavat huolestuttavalla tavalla yliopistoille, tieteelle ja koulutukselle hyväksyttyjä päämääriä, sekä perustuvat usein yksinkertaistaviin näkemyksiin (kapitalistisesta) taloudesta.

Lue lisää

Vasta­saapuneet luokka­huoneissa

Vastapainon julkaisema yleistajuinen tiedekirja Vastasaapuneet luokkahuoneissa: Ikkunoita valmistavaan opetukseen ja monikieliseen kouluun käsittelee koulujen monikielisyyttä havainnollisesti esimerkkien valossa ja niiden kautta tutkimukseen pureutuen. Teoksessa on johdannon lisäksi kaksitoista vertaisarvioitua lukua, neljä konkreettista pedagogista näkökulmaa ja neljä koulutuspoliittista näkökulmalukua.

Lue lisää

Contingent Logics of Capitalism in Contemporary Academia: A Case for a Post-Foundational Political Economy of Higher Education

MIGDIA-hankkeen tutkija Taavi Sundell puolusti 4.3.2023 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjaansa Contingent Logics of Capitalism in Contemporary Academia: A Case for a Post-Foundational Political Economy of Higher Education (Unigrafia, Helsinki 2023).

Lue lisää

Capitalism in Academia and the Theory of Academic Capitalism: Political Economy of Higher Education in the Hashemite Kingdom of Jordan

Middle East Law and Governance, 15:2, 173–196 (2023). Taavi Sundellin Jordanian korkeakoulujärjestelmän poliittista taloutta ja akateemisen kapitalismin teoriaa kriittisesti tarkasteleva tutkimusartikkeli.

Lue lisää