Mikä MIGDIA?

Hankkeemme Maahanmuutto, ylirajaiset koulutuspolut ja diasporinen monikielisyys tarkastelee koulutuksen, demokratian ja maahanmuuton kysymyksiä Suomessa ja Libanonissa. Näkökulmamme tulevat sosiolingvistiikasta, antropologiasta ja maailmanpolitiikan tutkimuksesta. Muuttoliikkeet muovaavat yhteiskuntia monin tavoin niin globaalissa etelässä kuin pohjoisessakin. Keskeinen kysymys kaikkialla on, kuinka ylirajaisista koulutuspoluista rakennetaan sellaisia, että ne tarjoavat yksilöille väyliä yhteiskunnalliseen osallisuuteen, mahdolliseen jatkokoulutukseen ja työllistymiseen. Ylirajaiset koulutuspolut haastavat myös miettimään, kenen ääni kuuluu ja tulisi kuulua tällaisia polkuja rakennettaessa.

Tutkimuskontekstimme yltävät arabian oman äidinkielen luokkahuoneista maahanmuuttotaustaisten perheiden arkeen Suomessa ja Libanonissa. Tarkastelumme keskiössä on eletty arki, arjen monikielisyys sekä niiden koulutuspoliittiset reunaehdot. Näitä reunaehtoja tarkastellaan niin suomalaisen koulutuspolitiikan näkökulmasta kuin keskittymällä Libanonissa pakolaiskoulutuksen parissa työskentelevien järjestöjen ideologisiin rajanvetoihin maailmanpolitiikan ja globaalin hallinnan perspektiivistä.

Hanke on Koneen Säätiön rahoittama. Lisäksi Suomen Lähi-idän instituutti tukee hanketta taloudellisesti ja hallinnollisesti.