Pakolais­koulutus Libanonissa

Tämä osakokonaisuus tarkastelee Libanonissa oleskelevien syyrialaisten pakolaisten koulutuksen organisoinnin ideologisia perustoja kriittisen poliittisen talouden ja globaalin hallinnan perspektiivistä. Libanonin pakolaiskoulutuksen tilanteesta tekee tällä hetkellä ainutlaatuisen maata vuonna 2019 kohdannut ja edelleen käynnissä oleva globaalisti poikkeuksellisen vakava talouskriisi. Maan koulutussektori on kokonaisuudessaan romahduksen partaalla. Tämän voi olettaa politisoivan niitä ideologisia perustoja, joihin Libanonin koulutusjärjestelmän hallinta pakolaiskoulutus mukaan lukien on perinteisesti nojannut. Tilanne voi myös tuottaa yrityksiä artikuloida ideologisia perustoja uudelleen.

Osakokonaisuudessa keskitytään erityisesti inhimillisen pääoman teorian rooliin pakolaiskoulutuksen globaalissa hallinnassa. Teoria sanoittaa koulutuksellisia valintoja yksilöiden, perheiden ja valtioiden rationaalisina taloudellisina investointeina, joiden ensisijaisena tavoitteena on maksimoida koulutuksesta saatavaa rahallista hyötyä. Teoria kehystää lukuisten Libanonin koulutuskontekstissakin toimivien kansainvälisten organisaatioiden, kuten Maailmanpankin, tiedontuotantoa ja politiikkasuosituksia. Tässä osakokonaisuudessa teoria ymmärretään ja sitä analysoidaan globaalissa pohjoisessa tuotettuna diskursiivisena globalisoituna lokalismina ja Libanonin koulutuksellisessa kontekstissa merkityksiä rakentavana ja toimintaa ohjaavana kansainvälisten organisaatioiden lokalisoimana globalismina. Erityisesti keskitymme teorian depolitisoivaan tapaan kehystää pakolaiskoulutusta taloudelliseksi ilmiöksi ja tarkastelemme tällaisen kehystyksen implikaatioita pakolaiskoulutusta koskevalle päätöksenteolle.

Tapahtumat

Production and Governance of Human Capital in the Middle East -tutkimus­seminaari

Taavi Sundellin Suomen Lähi-idän instituutissa (FIME) Beirutissa, Libanonissa, järjestämä Production and Governance of Human Capital in the Middle East -tutkimusseminaari toi yhteen tutkijoita Suomen, Australian, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen yliopistoista pohtimaan inhimillisen pääoman käsitteen kautta koulutuksen hallinnan ja poliittisen talouden, humanitaarisen avun ja omistusoikeuksien ilmiöitä.

Lisää tapahtumasta

Lähi-itä globaalissa poliittisessa taloudessa: tapaus Libanon -opiskelijakurssi

Lähi-itä globaalissa poliittisessa taloudessa: tapaus Libanon, oli Taavi Sundellin vetämä kurssi, jonka toteutti Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Kurssi oli suunnattu etenkin Lähi-idän tutkimuksen, maailmanpolitiikan ja lähialojen opiskelijoille. Kurssilla pureuduttiin Libanonin poliittis-taloudellisen järjestelmän eri aspekteihin ja avattiin siitä käsin laajempia alueellisia kehityskulkuja, sekä miten, miksi ja minkälaisin seurauksin Libanon ja Lähi-itä ovat asettuneet globaalin talouden rakenteisiin.

Lisää tapahtumasta

Julkaisut

Sotaa Gazan varjossa: Israel, Hizbullah ja Libanon

Taavi Sundellin katsaus Gazan sodan aiheuttamiin jännitteisiin Israelin ja Libanonin suhteissa esittelee näistä jo aiheutuneita seurauksia etenkin Libanonin puolella rajaa, pohtii konfliktin laajenemisen mahdollisuutta, sekä taustoittaa tilannetta Libanonissa suhteessa maan hallinnon rajattuun kapasiteettiin niin historiallisesti, kuin viime vuosien poikkeuksellisen vakavan talouskriisin seurauksena.

Lue lisää

Korkeakoulutuksen taloudelliset perustat ja päämäärät: kapitalismi ja kontingenssi akateemisten maailmojen rakentumisessa

Taavi Sundellin väitöstilaisuudessaan 4.3.2023 esittämässä lectio praecursoriassa peräänkuulutetaan taloudellisten ja akateemisten maailmojen moninaisuuden huomioimista yliopistojen ja talouden välisiä suhteita koskevassa keskustelussa. Taloudellistavat puheenvuorot ja politiikat kaventavat huolestuttavalla tavalla yliopistoille, tieteelle ja koulutukselle hyväksyttyjä päämääriä, sekä perustuvat usein yksinkertaistaviin näkemyksiin (kapitalistisesta) taloudesta.

Lue lisää