Korkeakoulutuksen taloudelliset perustat ja päämäärät: kapitalismi ja kontingenssi akateemisten maailmojen rakentumisessa

Tiedepolitiikka, 48:3, 44–47 (2023)

Taavi Sundellin väitöstilaisuudessaan 4.3.2023 esittämä lectio praecursoria on julkaistu ja luettavissa täältä.

Lectiossaan Sundell peräänkuulutti taloudellisten ja akateemisten maailmojen moninaisuuden huomioimista yliopistojen ja talouden välisiä suhteita koskevassa keskustelussa. Taloudellistavat puheenvuorot ja politiikat kaventavat huolestuttavalla tavalla yliopistoille, tieteelle ja koulutukselle hyväksyttyjä päämääriä, sekä perustuvat usein yksinkertaistaviin näkemyksiin (kapitalistisesta) taloudesta.

Sundellin Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa puolustamaan väitöskirjaan Contingent Logics of Capitalism in Contemporary Academia: A Case for a Post-Foundational Political Economy of Higher Education (Unigrafia, Helsinki 2023) voi tutustua täällä.