Maria Ahlholm

Maria Ahlholm on suomen kielen, erityisesti soveltavan kielentutkimuksen dosentti, joka työskentelee Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa vanhempana yliopistonlehtorina. Maria tutkii suomen kielen alkavaan ja kehittyvään kielitaitoon, monikielisyyteen ja kielitietoiseen opetukseen liittyviä teemoja. Hänen keskeiset tutkimusaineistonsa on kerätty peruskoulun valmistavasta opetuksesta. Migdiassa Maria tarkastelee vastasaapuneiden koululaisten oman äidinkielen ja kehittyvän suomen kielen taidon välistä suhdetta.