Mikko Lehikoinen

Mikko Lehikoinen on Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija, joka tarkastelee tutkimuksessaan oman äidinkielen opetuksen roolia monikielisen toimijuuden ja identiteetin kehittymisessä. Tutkimus nojaa MIGDIA-hankkeen puitteissa arabian oman äidinkielen luokkahuoneista kerättävään etnografiseen aineistoon, oppilaiden, opettajien ja huoltajien haastatteluihin sekä diskurssinanalyyttisiin ja lingvistisantropologisiin menetelmiin. 

Tutkimuksen keskiössä ovat oppilaiden tavat hahmottaa omaa identiteettiään ja toimijuuttaan. Näitä teemoja tarkastellaan myös suhteessa opetuksen kieli-ideologiseen kehykseen sekä opettajien ja vanhempien tapoihin hahmottaa oman äidinkielen opetuksen ja arabian kielen taidon merkitystä. 

Ennen väitöskirjatutkimuksensa aloittamista Mikko on työskennellyt erilaisissa arabian kieltä, Lähi-itää, pakolaisuutta ja muuttoliikkeitä koskevissa asiantuntijatehtävissä Suomessa ja Skotlannissa. Taustaltaan Mikko on arabian kielen ja Lähi-idän tutkimuksen maisteri sekä auktorisoitu arabian kielen kääntäjä.