Taavi Sundell

Taavi Sundell (VTT, maailmanpolitiikka) työskentelee postdoc-tutkijana MIGDIA-projektissa. Tutkimuksessaan hän keskittyy pakolaiskoulutuksen globaaliin hallintaan Libanonin yhä käynnissä olevien talous- ja pakolaiskriisien kontekstissa. Väitöskirjassaan Taavi kehitti jälkifoundationalistista diskurssiteoreettista lähestymistapaa korkeakoulutuksen poliittiseen talouteen sekä tarkasteli talouden, omistamisen ja demokratian kysymyksiä suomalaisessa ja jordanialaisessa yliopistomaailmassa, sekä avoimen tiedejulkaisemisen kentällä. MIGDIA-projektissaan hän jatkaa osittain samojen teemojen parissa ja tutkii mm. kansainvälisten toimijoiden tapoja kehystää koulutuksen ja pakolaiskoulutuksen kysymyksiä suhteessa talouteen ja demokratiaan. Taavi työskenteli 2019–22 tutkijana Suomen Lähi-idän instituutissa, Beirutissa ja keskittyi Libanonin poliittiseen talouteen. MIGDIA-tukijana hän työskentelee Nairobista, Keniasta, käsin. 

Sähköposti:       

Tutkijaprofiili: https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/taavi-sundell 

Twitter: @TaaviS