Irina Piippo

Hankkeen johtaja Irina Piippo on Helsingin yliopiston yleisen kielititieteen dosentti ja arabian kielen sosiolingvisti. Viime vuodet Irinan tutkimustyö on keskittynyt suomalaisiin vastasaapuneiden koulutuskonteksteihin ja monikieliseen kieliin sosiaalistumiseen. Hänen tutkimusotteensa on etnografinen. Tämän hankkeen kielelliset kysymyksenasettelut pohjaavat hänen aiempaan tutkimukseensa monimurteisissa arabiankielisissä diaporakonteksteissa Suomessa (SKR 2016–2017, Koneen Säätiö 2018–2020) ja arabian kielen opetuksen luokkahuoneissa Palestiinassa (Koneen Säätiö 2013–2015). Näiden hankkeiden puitteissa Irina on kerännyt laajoja videoaineistoja luokkahuonetilanteista. Vuosina 2020–2023 Irina johti Suomen Lähi-idän instituuttia Beirutissa, Libanonissa. 

Migdia-hankkeessa Irina tarkastelee vuorovaikututkimuksen keinoin arjen monikielisiä ja monimurteisiä käytänteitä erityisesti arabian oman äidinkielen luokkahuoneissa. Erityisen kiinnostunut hän on opettajien toimijuudesta diaporisessa opetuskontekstissa. Irina on tutkinut kielellisen toiminnan ideologista ulottuvuutta. Migdiassa Irina tarkastelee niin arjen kielellisiin käytänteisiin kytkeytyvää ideologioiden kudelmaa kuin sen linkittymistä koulutuksen institutionaalisiin rakenteisiin.