Koulutus­kysymykset perheissä

Osakokonaisuus tarkastelee koulutuksen kysymyksiä Suomeen ja Libanoniin asettuneiden arabiperheiden arjen näkökulmasta. Menetelmänä on etnografinen osallistuva havainnointi Suomessa asuvien syyrialaisten ja irakilaisten sekä Beirutin syyrialaisten parissa. Tutkimuskohteena on perheiden sisäisen dynamiikan kytkeytyminen koulutusvalintoihin. Tavoitteena on hahmottaa kouluttautumisen kysymykset osana elämän arkisten olosuhteiden kokonaisuutta, jossa on myös intiimejä ja tunteisiin liittyviä ulottuvuuksia. Näkökulma painottuu pariskuntien sukupuolittuneisiin huolenpidon käytäntöihin ja toimijuuden mahdollisuuksiin. Erilaiset uudet elinympäristöt tuovat useimmiten maastaan lähteneille joko uusia haasteita tai mahdollisuuksia työntekoon ja koulutukseen. Tarkastelemalla näiden elämän reunaehtojen vaikutuksia hyvin erilaisissa olosuhteissa – Suomessa ja Libanonissa – tuomme esille kontekstisidonnaisten tekijöiden roolin arjen sukupuolittuneiden käytäntöjen muovautumiselle.

Tarkastelemme koulutusmahdollisuuksien kytkeytymistä sukupuoliroolien jäsentymiseen arjessa erityisesti kolmesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta: 1) Kuinka rakenteelliset koulutusmahdollisuuksiin liittyvät tekijät muovaavat sukupuolten affektiivista dynamiikkaa ja toimijuutta arabiperheiden arjessa; 2) Kuinka sukupuolittuneiden huolenpidon käytäntöjen dynamiikka vaikuttaa etenkin perheen naisten mahdollisuuksiin kouluttautua ja sosiaalistua uuteen kieliympäristöön; 3) Kuinka vanhemmat näkevät koulutusvalintojen roolin lastensa tulevaisuuden kannalta.

Tapahtumat