Capitalism in Academia and the Theory of Academic Capitalism: Political Economy of Higher Education in the Hashemite Kingdom of Jordan

Middle East Law and Governance, 15:2, 173–196 (2023)

Taavi Sundellin Jordanian korkeakoulujärjestelmän poliittista taloutta ja akateemisen kapitalismin teoriaa kriittisesti tarkasteleva tutkimusartikkeli on avoimesti luettavissa täältä.

Akateemisen kapitalismin teoria on yksi korkeakoulututkimuksen kentän vaikutusvaltaisimmista tavoista selittää yliopistoihin ja korkeakoulutukseen kytkeytyviä organisationaalisia ja funktionaalisia muutoksia omana aikanamme. Kyseisen teorian piirissä on kuitenkin harvoin pysähdytty pohtimaan mitä kapitalismi varsinaisesti merkitsee. Myös globaalin etelän akateemiset maailmat loistavat teoriaan nojaavassa kirjallisuudessa poissaolollaan.

Artikkelissaan Sundell keskittyy Jordanian vähän tutkittuun korkeakoulumaailmaan sekä tapoihin, joilla tämä kietoutuu maan poliittis-taloudellisiin rakenteisiin. Tarkastelun pääasiallisena kohteena ovat maan yksityiset voittoa tavoittelevat yliopistot, erityisesti näiden kapitalistinen hallinta osittain ulkomaisessa omistuksessa. Näihin teemoihin artikkelissa pureudutaan tarkemmin Ammanissa sijaitsevan yksityisen Petran yliopiston kautta. Jordanian esimerkin kautta artikkelissa pohditaan myös akateemisen kapitalismin teorian soveltuvuutta konteksteihin, jotka eroavat merkittävästi niistä, joissa sitä on tähän asti pääasiallisesti kehitetty ja sovellettu. 

Artikkeli perustuu osittain Sundellin Jordaniassa vuosina 2015–17 keräämään haastatteluaineistoon, jota hän käyttää hyväkseen avatessaan maan korkeakoulueliitin näkemyksiä maansa korkeakoulujärjestelmästä ja sitä koskevista uudistuksista.