Sotaa Gazan varjossa: Israel, Hizbullah ja Libanon

Alusta: Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti (2024)

Taavi Sundellin katsaus Gazan sodan aiheuttamiin jännitteisiin Israelin ja Libanonin suhteissa, sekä Libanonin kykyyn selviytyä mahdollisesta laajemmasta aseellisesta konfliktista Israelin ja Hizbullah -järjestön välillä, on julkaistu ja luettavissa täältä.

Katsauksessaan Sundell esittelee kasvaneista jännitteistä jo aiheutuneita seurauksia etenkin Libanonin puolella rajaa, pohtii konfliktin laajenemisen mahdollisuutta ja mahdollisia keinoja estää tätä, sekä taustoittaa tilannetta Libanonissa suhteessa maan hallinnon rajattuun kapasiteettiin niin historiallisesti, kuin viime vuosien poikkeuksellisen vakavan talouskriisin seurauksena.