Vasta­saapuneet luokka­huoneissa

Maria Ahlholm & Irina Piippo & Päivi Portaankorva-Koivisto (toim.) Vastasaapuneet luokkahuoneissa: Ikkunoita valmistavaan opetukseen ja monikieliseen kouluun, Vastapaino, Tampere, 376 s., ISBN 978-952-397-016-8, julkaistu 22.5.2023

Vastapainon julkaisema yleistajuinen tiedekirja Vastasaapuneet luokkahuoneissa: Ikkunoita valmistavaan opetukseen ja monikieliseen kouluun käsittelee koulujen monikielisyyttä havainnollisesti esimerkkien valossa ja niiden kautta tutkimukseen pureutuen. Teoksessa on johdannon lisäksi kaksitoista vertaisarvioitua lukua, neljä konkreettista pedagogista näkökulmaa ja neljä koulutuspoliittista näkökulmalukua. 

Vastasaapuneet luokkahuoneissa on toimittanut kolme Helsingin yliopiston tutkijaa, Maria Ahlholm, Irina Piippo ja Päivi Portaankorva-Koivisto. Heidän lisäkseen kirjoittamassa on ollut yhteensä 20 kirjoittajaa Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoista. Kirjoittajista suuri osa on työskennellyt sekä opettajina että tutkijoina. Tutkimuksellisesti teos sijoittuu kasvatustieteen, ainedidaktiikan ja kielentutkimuksen leikkauskohtaan. 

Taustalla on kaksi laajaa peruskoulun valmistavan opetuksen luokkahuoneaineistoa, joista ensimmäisessä ovat pääosassa viron- ja venäjänkieliset alakoululaiset ja toisessa arabiankieliset yläkoululaiset. Lisäksi on kerätty aineistoa oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa olevilta lukemaanoppijoilta ja aikuisten peruskoulusta. Videoitujen aineistojen nuorimmat vastasaapuneet ovat seitsemänvuotiaita ja vanhimmat aikuisikäisiä, eri maista Suomeen muuttaneita.